Tuyển dụng tại Công ty Luật Lê Minh

Công ty Luật Lê Minh thường xuyên tuyển dụng Luật sư, Luật sư tập sự, Chuyên gia pháp luật về làm việc hoặc cộng tác tại Công ty. 
 
Vị trí tuyển dụng: 10 Luật sư
Chuyên ngành: Luật Kinh doanh; Dân sự; Tài chính- Ngân hàng; Lao Động; Đất đai
 
Ghi chú: Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 

[Quay lại]

Tin liên quan

HOTLINE

0886195647
0902497614